BY-PASS, Com fer el manteniment del vostre UPS sense aturar la producció?

¡Si no pots parar, fes tot el possible per evitar-ho!. Els sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) són essencials per garantir la continuïtat de l’activitat en empreses de tot tipus. No obstant això, el manteniment regular d’aquests equips és fonamental per al seu correcte funcionament.

En ocasions, les empreses es veuen obligades a retardar el manteniment del seu SAI a causa de la impossibilitat d’aturar la producció. Això pot tenir greus conseqüències, ja que un SAI en mal estat pot provocar fallades en els sistemes informàtics i la pèrdua de dades.

Per evitar aquest problema, existeixen dos tipus de sistemes de bypass: manual i automàtic.

Bypass manual:

El bypass manual és el sistema més senzill i econòmic. Permet connectar l’equip protegit directament a la xarxa elèctrica, el que permet realitzar el manteniment del SAI sense afectar a la producció.

Per utilitzar un bypass manual, és necessari interrompre l’alimentació elèctrica a l’equip protegit. A continuació, es desconnecta el SAI de la xarxa i es connecta el bypass. Un cop finalitzat el manteniment, es desconnecta el bypass i es torna a connectar el SAI a la xarxa.

Bypass automàtic:

El bypass automàtic és un sistema més complex i costós que el manual. No obstant això, ofereix una major comoditat i seguretat.

El bypass automàtic permet realitzar el manteniment del SAI sense necessitat d’interrompre l’alimentació elèctrica a l’equip protegit. Per a això, el bypass es connecta a la xarxa elèctrica i al SAI. L’equip protegit es connecta al bypass, el que permet realitzar el manteniment del SAI sense afectar a la producció.

Avantatges d’un bypass:

Els sistemes de bypass ofereixen les següents avantatges:

  • Permeten realitzar el manteniment del SAI sense aturar la producció.
  • Redueixen el risc de fallades en els sistemes informàtics.
  • Prolonguen la vida útil del SAI.

Conclusió:

Si la vostra empresa necessita realitzar el manteniment del vostre SAI, considereu la instal·lació d’un sistema de bypass. Aquest sistema us permetrà realitzar el manteniment del vostre SAI sense aturar la producció, el que us ajudarà a protegir els vostres sistemes informàtics i les vostres dades.

Posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre els sistemes de bypass i com poden ajudar-vos a protegir la vostra empresa.

Apintel Suministros