SAIs / UPS

Instal·lació i manteniment dels Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda de la seva empresa.
Trasllat d’ubicació dels mateixos.
Revisió preventiva i canvi de bateries.
Instal·lació d’avisadors o software per realitzar protocols de seguretat en cas de tall energètic, avisos SMS, mail, correu electrònic, activació d’alarmes.
Instal·lació d’BY-PASS manual o automàtic segons necessitats.
Sistema d’unificació de Riello, fent que tots els SAIs de la teva infraestructura, puguin estar centralitzats en un pc, podent comprovar l’estat de les bateries, el volum de càrrega, mode d’operació …