Apintel Suministros

Som APINTEL Suministros, empresa de serveis TIC orientada a el món empresarial i industrial.

Comencem el nostre camí en l’any 1992, dins de el sector de la tecnologia, realitzant distribució de cablejat i components informàtics per a botigues de el ram i serveis tècnics especialitzats en sistemes.

A la vista d’un mercat que es tornava dia a dia més professional i exigent i amb noves necessitats, després d’analitzar la nostra trajectòria, aviat vam tenir la idea d’integrar en una mateixa filosofia de servei tots els elements que requeria el mercat, i que podríem facilitar als nostres clients per solucionar les seves necessitats. 

Aquestes necessitats consisteixen en el sanejament i organització d’armaris de rack ja existents. El muntatge, verificació i certificació de cablejat de dades, armaris de rack, fibra òptica, electrònica professional i industrial, Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI / UPS), WiFi i repetidors de telefonia i el subministrament de tots els materials necessaris per a les instal·lacions.

El que al principi va ser una idea, a força de l’esforç, treball i especialització contínua, s’ha convertit a dia d’avui i amb el transcurs del temps en una certesa avalada per la confiança i fidelitat dels nostres clients durant gairebé 30 anys.

Les contínues innovacions i el creixent nivell d’informatització a les empreses, ens obliga a mantenir una constant formació i recerca de sistemes de treball i eines cada vegada més eficients i segures per fer front a la demanda exigida en el mercat actual. 

Apintel suministros compta amb les certificacions requerides i formem part de les principals associacions i federacions professionals de sector:

FEGICAT

Federació De Gremis d’Instal·ladors de Catalunya

La funció principal de FEGiCAT és la de crear nous serveis i noves iniciatives per tal que els seus associats puguin augmentar la seva oferta i desenvolupar noves eines de creixement econòmic i competitiu.

GBB

Gremi d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Comunicacions de Bages, Berguedà i Moianès

Centrats en ser un ens de referència en el sector dels instal·ladors, que lideri la defensa dels interessos de les empreses agremiades, mitjançant l’especialització, professionalitat i adaptabilitat als canvis socials, econòmics i tècnics de l’entorn.

R.A.S.I.C. 302855

FECEMINTE

Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions

Feceminte és una associació empresarial catalana, sense ànim de lucre, orientada a impulsar i potenciar l’activitat dels seus membres. Està formada per empreses que es dediquen a la instal·lació, la integració, l’operació de xarxes i serveis, l’enginyeria i en la prestació d’altres serveis en l’àmbit de les telecomunicacions.

REA

Registre d’Empreses Acreditades

El REA té com a objectiu el d’acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. Tota empresa que pretengui ser contractada o subcontractada per a treballs en una obra de construcció, haurà d’estar inscrita al REA dependent de l’autoritat laboral on estigui ubicat el domicili social de l’empresa.

R. E. A. 09/00/0009258

SEAD

Secretaria de l’Estat Per l’Avanç Digital

Correspon a l’Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital la proposta i execució de la política de Govern en matèria econòmica i de reformes per a la millora de la competitivitat, les telecomunicacions i la societat de la informació.

ICT

Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions (ICT)

La inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions habilita les persones físiques i jurídiques per a la instal·lació i manteniment d’aquest tipus d’equipaments a tot l’estat.

R.I.T.C. 21607

Aquests són alguns dels serveis i solucions que realitzem per als nostres clients:

Muntatge de Armaris de RACK.

Muntatge de Repetidors de Senyal Mòbil 3G / 4G.

Muntatge i Manteniments de Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI / UPS).

Connexió a través de la xarxa IP o Mòbil per a avisos d’incidències.


Necessites ajuda amb el teu xarxa de dades? Som experts!

Apintel Suministros