Serveis Apintel

Instal·lem xarxes de interconnexionat per facilitar l’intercanvi d’informació entre diferents llocs de treball. Cablejat per veu i dades. Instal·lació elèctrica per xarxes de dades.

Sistema d’unificació de Riello UPS, fent que tots els SAIs de la teva infraestructura, puguin estar centralitzats en un pc, podent comprovar l’estat de les bateries, el volum de càrrega, mode d’operació.

Subministrem a instal·ladors i distribuïdors d’informàtica tot tipus de productes de fabricants de primera línia. Cablejat, electrònica, accessoris, seguretat, xarxes, racks, fibra òptica, SAIs, àudio-vídeo, etc…

Necessites ajuda amb el teu xarxa de dades? Som experts!

Apintel Suministros