Anàlisi de xarxa i monitorització

Les xarxes internes de les organitzacions, es tornen cada vegada més complexes, suporten aplicacions i serveis estratègics cada vegada més importants. Per la qual cosa l’anàlisi i monitorització de xarxes s’ha convertit en una tasca cada vegada més important i de caràcter pro-actiu per evitar problemes.

Avui dia la informació arriba de diverses fonts i en diferents formes, això porta com a conseqüència una demanda de millorar la xarxa o els mitjans de transmissió final. Les xarxes de dades han registrat creixements molt significatius generats per noves formes de fer arribar la informació als usuaris, en l’actualitat les empreses lluiten per millorar els seus processos i la seva capacitat de poder competir en el món de les telecomunicacions, raó per la qual es han d’adoptar solucions relacionades amb Internet ja que les xarxes de còmput, pateixen freqüentment de cogestió i col·lapses importants. Aquests es produeixen perquè a les xarxes habitualment circula trànsit que fins fa poc no era habitual com els vídeos, àudio, missatgeria i multimèdia.
En via a solucionar aquesta problemàtica, tots hem de millorar els sistemes de comunicació com a estructures organitzades, ja que ningú s’escapa dels avenços tecnològics.

analisi monitoritzacioApintel

Les xarxes locals van ser dissenyades, fonamentalment, per suportar aplicacions de processament de dades que, tot i que requereixen un servei de transport fiable, no són molt exigents pel que fa a altres paràmetres de qualitat de servei com retard, taxa de pèrdues, entre d’altres aspectes que es poden esmentar. No obstant això, el desenvolupament de noves tecnologies d’informació i comunicació, ha permès l’evolució de les xarxes, dotant-les de la capacitat de satisfer simultàniament els requisits de tràfics de molt diversa naturalesa.
Actualment hi ha xarxes locals que posseeixen connexions amb més de 200 dispositius connectats, què porta com a conseqüència que la xarxa pugui estar més lenta, i és aquí on hi ha eines capaços d’analitzar i monitoritzar el tràfic de la Xarxa LAN.

 

Aplicacions d’anàlisi:

Proves d’estrès a la xarxa interna.
Trànsit entre diferents servidors.
Tipus de trànsit dels usuaris de la xarxa interna, en funció d’aquest trànsit podem bloquejar totes les connexions que puguin ser perjudicials per a l’empresa, tant en temps com en velocitat de xarxa.
Inventari dels dispositius de xarxa.