Optimització xarxa de dades

El servei d’optimització de xarxes busca millorar els paràmetres de disponibilitat així com l’acompliment que la seva xarxa li pot oferir. Li podem oferir un seguit de recomanacions orientades a disminuir els retards i millorar la velocitat efectiva, realitzant la certificació, el mapejat, l’esquema de la xarxa existent i realitzar els ajustaments pertinents per millorar l’eficiència d’aquesta.

optimizacion redApintel