Anàlisi de xarxa i monitorització

Les xarxes internes de les organitzacions esdevenen cada cop més complexes, suporten aplicacions i serveis estratègics cada vegada més importants.

Per això l’anàlisi i monitorització de xarxes s’ha convertit en una tasca cada vegada més important i de caràcter proactiu per evitar problemes.

Avui dia la informació arriba de diverses fonts i en diferents formes, això porta com a conseqüència una demanda de millorar la xarxa o els mitjans de transmissió final.
Les xarxes de dades han registrat creixements molt significatius generats per noves maneres de fer arribar la informació als usuaris, actualment les empreses lluiten per millorar els seus processos i la seva capacitat de poder competir en el món de les telecomunicacions, raó per la qual deuen adoptar-se solucions relacionades amb Internet ja que les xarxes de còmput pateixen freqüentment de cogestió i col·lapses importants.
Aquests es produeixen perquè a les xarxes habitualment circula trànsit que fins fa poc no era habitual com a vídeos, àudio, missatgeria i multimèdia.

Actualment hi ha xarxes locals que tenen connexions amb més de 200 dispositius connectats, la qual cosa porta com a conseqüència que la xarxa pugui estar més lenta, i és aquí on hi ha eines capaces d’analitzar i monitoritzar el trànsit de la Xarxa LAN.

Necessites ajuda amb el teu xarxa de dades? Som experts!