Fibra Òptica

L’ús de la fibra òptica en l’àmbit de les telecomunicacions és cada vegada més important. Les xarxes de fibra òptica ofereixen avantatges sense competència pel que fa a velocitat de transmissió de dades.
Les instal·lacions de fibra òptica utilitzen una tecnologia que no pateix interferències ocasionades per canvis de tensió, temperatura, altres cables, ni té perdudes en funció de la distància com passa amb les instal·lacions de coure.
Disposem d’equips d’alta qualitat per al fusionat, el mesurament i certificació d’instal·lacions de fibra òptica.
Oferim servei d’assessoria, disseny, instal·lació i manteniment.
Fusionem i certifiquem fibra òptica per a empreses o instal·lacions que no disposen de l’equipament necessari.
Podem realitzar auditories a xarxes existents, així com donar solució als incidents més comuns que es donen pel que fa a la instal·lació de xarxes de fibra òptica.
Avantatges de la instal·lació de fibra òptica enfront del coure:
• Transmissió de dades a alta velocitat
• Major ample de banda
• Evita interferències
• Millora la qualitat en vídeo i so
• Més seguretat