Xarxes Estructurades

És poc habitual trobar-se amb empreses que no tinguin algun tipus de xarxa implementada. La comoditat que suposa centralitzar les dades i documents de tot tipus les fan indispensables. El intercanviar informació a través dels cada vegades menys utilitzats disquets avui dia es inconcebible.

Instal·lem xarxes de interconnexionat per facilitar l’intercanvi d’informació entre diferents llocs de treball.

Cablejat per veu i dades

Instal·lació elèctrica per xarxes de dades.