Xarxes Inalámbriques

És poc habitual trobar-se amb empreses que no tinguin algun tipus de xarxa implementada. La comoditat que suposa centralitzar les dades i documents de tota mena les fan indispensables. El intercanviar informació a través dels cada vegada menys utilitzats disquets avui en dia és inconcebible.
Instal·lem xarxes d’inter connexió per facilitar l’intercanvi d’informació entre diferents llocs de treball.

Avantatges de les xarxes sense fils per sobre de les xarxes fixes, cablejades:
• Centralitzat. Oferim un sistema centralitzat, d’aquesta manera podem unificar la gestió dels diferents dispositius wifi de la xarxa.
• Velocitat. Muntatge de xarxes de 2.4GHz (450Mbps), 5GHz (1300Mbps) i també amb Wifi6 on vam arribar a velocitats wifi 4804Mbps
• Àmplia cobertura wifi. Mitjançant repetidors de paret o sostre, amb cobertura de fins a 200m2 per dispositiu.
• Gestió de gran volum. Cada punt wifi pot realitzar la gestió simultània de fins a 400 llocs, navegant per internet.
• Wifis exteriors d’alta potència. Per poder comunicar diferents oficines sense fils o per proporcionar internet a espais oberts grans.
• Administració remota. Per tal de gestionar de manera remota diferents aspectes dels dispositius wifi, com canviar el nom SSID, la contrasenya …