Xarxes Estructurades

No és habitual trobar-se amb empreses que no tenen algun tipus de xarxa. La conveniència de centralitzar dades i documents de tota mena els fa indispensables.

El cablejat estructurat està definit com la infraestructura de cablejat física o lògica de telecomunicacions que serveix per a la transmissió de la informació i senyal en diferents tecnologies.
Els sistemes de cablejat estructurat són un tipus de solució de cablejat de xarxa que organitza la seva infraestructura. El principal avantatge del cablejat estructurat és que ajuda a preparar el seu negoci per al futur en incorporar qualsevol maquinaria nova que afegiu i, al mateix temps, dona suport a la creixent quantitat de dades que les empreses utilitzen cada dia. Fa que els sistemes siguin molt més fàcils d’administrar a mesura que el seu negoci creix.

Instal·lació de cablejat estructurat

Apintel és una empresa especialista en cablejat estructurat.
Aquest servei suposa un dels nostres valors més importants i, per això, es fan servir els materials de la més alta qualitat i reconegut prestigi mundial per aconseguir el millor dels resultats.

Manteniment de les instal·lacions

A Apintel oferim als nostres clients un servei de Manteniment de Cablejat Estructurat preventiu i correctiu.
D’aquesta manera complim amb la prioritat de la cura dels sistemes de cablejat de xarxa.

Certificació

Gràcies a la certificació de cablejat de xarxa estructurat es confirma el funcionament i la connectivitat adequats tant dels elements com de la instal·lació que s’ha dut a terme. Apintel proporciona el certificat de les instal·lacions realitzades.

Necessites ajuda amb el teu xarxa de dades? Som experts!

Apintel Suministros